0


การรับประกันสินค้า


HAPPHOUR จะมีบริการหลังการขายเป็นเวลา 1 ปี นาฬิกาที่มีความผิดปกติของการทำงานตัวเครื่องและแบตเตอรี่

สิ่งที่ประกันไม่ครอบคลุมการรับประกัน ดังนี้

ประกัน HAPPHOUR จะไม่ครอบคลุมหากนาฬิกาเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวหน้าปัด สาย กรอบนาฬิกา เม็ดมะยมตัว หัวเข็มขัดนาฬิกา และความเสียหายที่เกิดบนตัวนาฬิกาทั้งหมด

รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการนำไปซ่อมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ HAPPHOUR ด้วย


การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมหากพบหลักฐานว่า นาฬิกาถูกใช้งานเกินความสามารถและขีดจำกัดของนาฬิการุ่นนั้นๆ เช่น การดำน้ำที่ลึกเกินกว่าข้อแนะนำของผู้ผลิต

ความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะไม่สามาถเรียกร้องได้ภายใต้การรับประกันนี้

  • ความเสียหายภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน
  • ความเสียหายภายนอกของสินค้าที่เกิดจากการสวมใส่ไม่ว่าจะเป็น หน้าปัด สาย กรอบนาฬิกา เม็ดมะยมตัว สกรู หัวเข็มขัดนาฬิกา และความเสียหายที่เกิดบนตัวนาฬิกาทั้งหมด
  • ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรืออุบัติเหตุเช่น การตกหรือกระแทก
  • ชิ้นส่วนมีการหลุดหายไป เช่น คริสตอล เม็ดมะยม หรือตัวกรอบนาฬิกาและอื่น
  • ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Ralunar จะทำให้การประกันเป็นโมฆะทันที
  • เกิดความเสียหายจากน้ำเข้า กรณีที่ใส่ดำน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด


ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ไม่อยู่ในการรับประกันนั้น ลูกค้าสามารถส่งซ่อมโดยจะมีค่าชิ้นส่วน อะไหล่นั้น ๆ โดยสามารถสอบถามราคา และรายละเอียดได้ คลิ๊ก HAPPHOUR INBOX