0


Alltime Good Co.,Ltd.

A F T E R  S A L E S  S E R V I C E S


ท่านสามารถเข้ารับบริการหลังการขายได้จากช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า

ซึ่งจะเป็นผู้ดูแล และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน


โปรดแสดงบัตรการรับประกันพร้อมสินค้าทุกครั้งเพื่อเข้ารับบริการหลังการขาย


หากเลยกำหนดระยะเวลาการรับประการ หรือมีความเสียหายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

การรับประกันตามที่ระบุไว้บนบัตร จะมีการแจ้งรายการความเสียหาย

และค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบ เพื่อยืนยันการรับบริการและดำเนินการต่อไป


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Service Center Alltime good

Tel  088-670-4903

Line ID : @alltimegood    219/2 ชั้น 6 ถนนราชวงศ์

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

กทม. 10100


   088-670-4903


   
alltimeverygood@outlook.com 


โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ alltimegood.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ alltimegood.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก